Segment 事業別セグメント情報

時間情報システム事業

情報システム

時間管理機器

パーキングシステム

時間情報システム計

時間情報システム 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
情報システム
(単位:百万円)
1Q 6,602 5,977 6,163 6,647 7,401
2Q累計 14,445 12,613 13,450 14,596 16,187
3Q累計 21,344 19,077 19,928 21,470 24,830
通期 31,110 27,878 28,808 31,353 35,757
時間管理機器
(単位:百万円)
1Q 848 669 647 671 648
2Q累計 1,722 1,290 1,283 1,305 1,241
3Q累計 2,535 2,018 1,952 2,010 1,863
通期 3,475 2,856 2,700 2,841 2,572
パーキングシステム
(単位:百万円)
1Q 15,214 12,798 11,798 13,154 15,984
2Q累計 32,131 25,829 25,647 28,805 35,106
3Q累計 47,455 38,435 38,873 44,735 54,779
通期 65,429 53,854 55,581 64,708 78,510
時間情報システム計
(単位:百万円)
1Q 22,665 19,445 18,609 20,472 24,034
2Q累計 48,299 39,733 40,381 44,707 52,535
3Q累計 71,335 59,531 60,754 68,215 81,472
通期 100,016 84,590 87,090 98,903 116,840
通期営業利益率 15.7% 11.4% 14.4% 15.1% 16.3%

環境関連システム

環境システム

クリーンシステム

環境関連システム計

環境関連システム 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
環境システム
(単位:百万円)
1Q 5,280 3,654 4,193 4,210 4,425
2Q累計 11,238 8,535 9,307 9,263 10,803
3Q累計 16,319 13,233 13,816 14,217 16,512
通期 22,432 18,664 19,977 20,838 23,089
クリーンシステム
(単位:百万円)
1Q 2,497 2,290 2,730 2,939 3,381
2Q累計 5,337 4,969 5,638 6,484 6,824
3Q累計 7,935 7,759 8,431 9,834 9,806
通期 10,635 10,343 11,361 13,068 12,935
環境関連システム計
(単位:百万円)
1Q 7,778 5,944 6,923 7,149 7,806
2Q累計 16,575 13,504 14,946 15,747 17,628
3Q累計 24,254 20,993 22,248 24,052 26,319
通期 33,068 29,007 31,339 33,906 36,024
通期営業利益率 14.4% 13.9% 13.2% 13.9% 12.6%
Excelデータダウンロード(30KB)
PAGE TOP